Regler & villkor

Dessa regler och villkor gäller alla som använder domänerna neok9.se, neok9.uk och deras subdomäner (hädanefter kallad “webbplatsen”). Reglerna och villkoren gäller dina framtida transaktioner med Kallisti Biotech AB och dess dotterbolag (hädanefter kallad "Kallisti Biotech" eller "vi") och besök till webbplatsen. Kallisti Biotech förbehåller sig rätten att uppdatera dessa regler och villkor. Den senaste uppdateringens datum finns längst ner på sidan.

Alla som använder webbplatsen ansvarar själva för att hålla sig informerade om eventuella ändringar. Friskrivning: Kallisti Biotech kan inte garantera att alla varor i Kallisti Biotechs webbutik finns i lager när du gör en beställning. Om en vara inte finns i lager kontaktar vi dig via telefon eller e-post. Kallisti Biotech strävar efter att text, bild och priser ska vara korrekta på webbplatsen och i webbutiken, men vi kan inte försäkra att det aldrig förekommer felaktiga uppgifter eller stavfel på webbplatsen. Vi kan inte heller garantera att all information är uppdaterad. Kallisti Biotech kan ändra innehållet på webbplatsen när som helst. Om du debiterades fel pris i webbutiken kan du välja mellan att göra en ny beställning till rätt pris eller att avboka beställningen. Om Kallisti Biotech inser att ett pris är fel förbehåller vi oss rätten att stoppa beställningen innan den skickas ut. I sådana fall meddelas du via e-post. Om vi inte lyckas få kontakt med dig avbokas beställningen automatiskt. Vissa tjänster som erbjuds via webbplatsen underhålls av tredje part. I situationer när Kallisti Biotech fungerar som agent för sådana tjänster kan vi inte hållas ansvariga för felaktigheter som uppstår på grund av deras verksamhet. Kallisti Biotech kan inte hållas ansvariga för eventuella skador som uppstår vare sig i samband med användning av webbplatsen eller på grund av att det inte går att använda webbplatsen. Kallisti Biotech kan inte heller garantera att det alltid går att använda webbplatsen problemfritt, oavbrutet och säkert.

Notis om copyright

Upphovsrätten i dokumenten som finns på webbplatsen (inklusive, utan begränsning, Kallisti Biotechs varumärken, logotyper, grafik, text, bilder, design, ikoner, bilder, data och programvara) ägs av eller licensieras till Kallisti Biotech och våra dotterbolag. Materialet får endast användas för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du kan ladda ner, skriva ut och spara kopior av materialet för eget, icke-kommersiellt bruk förutsatt att denna Notis om copyright ingår i sådana kopior. Du får inte ta betalt för materialet och du får inte publicera, kopiera eller distribuera materialet till andra utan godkännande från Kallisti Biotech. Du får inte ändra materialet på något sätt utan skriftligt tillstånd från upphovspersonen. Förutom vad som uttryckligen anges i denna juridiska notis beviljas inte några rättigheter eller licenser till materialet eller någon del av materialet. För pressfrågor hänvisar vi till kontaktsidorna på neok9.se och neok9.uk.

Varumärken

Våra varumärken inkluderar (bland andra) namnet och logotypen Neo-K9®. Dessa varumärken kan förekomma och registreras i mer än ett land, och att använda webbplatsen ger inte rätt att använda våra varumärken. Integritetspolicy Vi sköter noggrant om information som registreras på webbplatsen. Vi kommer inte att sälja personuppgifter, eller använda dem i andra syften än att erbjuda en så bra service som möjligt. De kommer bara användas till att informera dig om kampanjer och andra erbjudanden från Kallisti Biotechs filialer. Dina personuppgifter delas bara med tredje part när det är nödvändigt för att uppfylla ovan nämnda ändamål. När du registrerar dig på webbplatsen kan du välja att inte få någon information från Kallisti Biotech. Du kan avsluta din prenumeration genom att logga in på ditt Kallisti Biotech-konto och ändra inställningarna, eller skicka e-post till vov@neok9.se eller woof@neok9.uk. Uppge namn, e-postadress och en kort beskrivning av ärendet. Du kan när som helst begära att få se dina personuppgifter som vi har sparat. Detta kan göras via e-post till vov@neok9.se. Om uppgifterna är ofullständiga eller felaktiga kan du begära att informationen uppdateras. Alla kortbetalningar valideras. Om det finns misstanke om bedrägeri förbehåller sig Kallisti Biotech rätten att vänta med beställningen. Av säkerhetsskäl sparar vi inte betalningsinformation i vår databas.

Cookies

Cookies förbättrar kundernas upplevelse på webbplatsen. Vi använder cookies dels för att samla statistik och dels för att identifiera din dator så att webbplatsen kommer ihåg dina tidigare val och inställningar. Du kan ställa in din webbläsare så att du meddelas när en cookie aktiveras. Då kan du välja att inte tillåta en cookie eller att ta bort den efter besöket på webbsidan. Webbutiken kan dock bara användas om du tillåter cookies. Länkar På webbplatsen kan det finnas länkar till andra webbplatser. Vi kan inte hållas ansvariga för innehåll eller integritetspolicyer på dessa webbplatser.

Överträdelse av reglerna

Vid överträdelse av dessa regler och villkor förbehåller sig Kallisti Biotech rätten att vidta lagliga åtgärder, inklusive rätten att blockera tillgång till webbplatsen. Personer som bryter restriktionerna på lösenordsskyddade delar av webbplatsen kan åtalas.

Force Majeure

Vid Force Majeure gäller inte Kallisti Biotechs förpliktelser. Kontraktet mellan dig och Kallisti Biotech kan i sådana fall upphävas helt eller delvis, antingen av dig eller av Kallisti Biotech. Force Majeure innefattar krig, inbördeskrig, revolution, uppror, statliga åtgärder, strejk, lockout, blockering, el-, telefon- eller internetavbrott, naturkatastrofer eller andra liknande händelser. Under sådana omständigheter kommer Kallisti Biotech att försöka lösa problemen så fort som möjligt.

Tillämplig lagstiftning

Dessa villkor har upprättats i enlighet med svensk lag, och Sveriges domstolsväsen har oinskränkt jurisdiktion vid eventuella tvister som rör detta avtal. Andra lagar kan gälla i andra länder, och det kan finnas ytterligare lokala juridiska krav som gäller användning av webbplatsen. Du måste följa alla relevanta lokala och internationella lagar och riktlinjer när du använder webbplatsen.

Betalning

Kallisti Biotech AB erbjuder betalning via betalkort, kreditkort och Paypal. Vi accepterar följande betalkort/kreditkort: Visa, Visa Electron, American Express, MasterCard och Maestro. Vi använder Adyens säkra betalningstjänst www.adyen.com.
Kunder under 18 år behöver sin förälders eller förmyndares medgivande. Om du är under 18 år måste du visa vår integritetspolicy för din förälder eller förmyndare innan du registrerar dig för att använda webbplatsen eller någon av webbplatsens tjänster. När du har gjort en beställning reserveras kostnaden på ditt kort. Summan debiteras när beställningen har bekräftats och varan har skickats ut från Kallisti Biotechs lager

Leverans

Beställningar behandlas och skickas vanligen ut inom fem arbetsdagar. Vid eventuell försening meddelas du via e-post.

Leverans inom Sverige: Standardleverans kostar 45 kronor. Beställningen skickas ut med PostNord till ditt närmaste serviceställe. Du meddelas när du kan hämta beställningen. Hämta paketet hos servicestället inom 14 dagar. Kontakta oss via e-post om du vill ha expressleverans: vov@neok9.se eller ring: +46 (0) 768 858 763

Leverans till Storbritannien: 1:a klass standardleverans kostar £4.60. Beställningen skickas ut med Royal Mail om inte annat anges och bör levereras inom 4-5 arbetsdagar. Kontakta oss via e-post om du vill ha expressleverans: woof@neok9.uk eller ring: +44 (0) 1908 560 230

Kontakta oss för information om leverans till andra länder (både inom och utanför EU): vov@neok9.se

Returer

Om du behöver lämna tillbaka en produkt hjälper vi gärna till. Kontakta oss via e-post eller telefon innan du skickar tillbaka en vara: +44 (0) 1908 560 230. Ha beställningens ordernummer till hands och förklara varför du vill skicka tillbaka varan. Alternativt kan du utnyttja den lagstadgade ångerrätten (se nedan). Du har rätt att skicka tillbaka en oöppnad förpackning inom 14 dagar efter mottagandet och begära tillbaka produktens fulla kostnad. Observera att detta endast gäller onlinebeställningar som gjorts via www.neok9.uk och www.neok9.se.

Ångerrätt

Du har rätt att upphäva kontraktet inom 30 dagar utan att ange ett skäl. Tidsgränsen är 30 dagar från den dagen du, eller tredje part som du namnger och som inte levererar varan, tar emot varan. Om du vill utnyttja ångerrätten måste du informera oss (se kontaktuppgifter nedan) om ditt beslut att upphäva kontraktet genom en entydig förklaring (t.ex. ett brev som skickas i posten, fax eller e-post). Du kan använda bifogad ångerblankett, men det är inte obligatoriskt. Du kan också ladda ner en elektronisk ångerblankett från vår webbplats. Du kan också utöva ångerrätten genom att skicka tillbaka varan till oss, tillsammans med returblanketten som du fick med leveransen, inom relevant tidsgräns. I sådana fall behövs ingen ytterligare förklaring. Om du vill utnyttja ångerrätten inom ångerrättsperioden räcker det att skicka ett meddelande som förklarar att du vill utnyttja ångerrätten inom den tillåtna tidsperioden.

Kontaktuppgifter om du vill utnyttja ångerrätten:
Om du vill utnyttja ångerrätten per brev ska du skriva till:

Kallisti Biotech AB
Fornuddsvägen 91
13552 Stockholm
Sverige

Om du vill utnyttja ångerrätten via e-post ska du skriva till: vov@neok9.se

Om du vill utnyttja ångerrätten genom att skicka tillbaka varorna ska du använda följande adress:

Kallisti Biotech AB
Fornuddsvägen 91
13552 Stockholm
Sverige

Händelseförlopp när du utnyttjar ångerrätten

Om du bestämmer dig för att upphäva kontraktet betalar vi tillbaka hela kostnaden, inklusive kostnaden för standardleveransen (exklusive eventuella extrakostnader om du valde ett annat leveransalternativ). Återbetalningen sker omgående och i alla fall högst 14 dagar efter att vi tog emot returvarorna eller bevis på att du har skickat tillbaka dem. Kostnaden betalas tillbaka på samma sätt som vid inköpet, förutom om vi har kommit överens om ett annat återbetalningssätt; i alla fall kräver vi inte några extra kostnader för att utföra återbetalningen.
Återbetalningen görs när vi har tagit emot returvarorna eller när du har gett oss bevis på att du har skickat tillbaka varorna, beroende på vilket vi tar emot först.
Du måste skicka tillbaka eller lämna över varorna till oss omgående och i alla fall högst 14 dagar efter att du har meddelat oss att du vill upphäva kontraktet (se ovan). För att hålla tidsgränsen måste du alltså skicka tillbaka varorna innan slutet av fjortondagarsperioden.
Du betalar själv kostnaden för att skicka tillbaka varorna.
Du är bara ansvarig för varornas eventuella värdeminskning om de har hanterats på ett sätt som inte var nödvändigt för att fastställa deras beskaffenhet, egenskaper och funktion.